• Beleid over veiligheid en grensoverschrijdend gedrag

  Beleid over veiligheid en grensoverschrijdend gedrag.

  We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag.

  Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

  Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van handelen en/of nalaten dat als doel en/of gevolg heeft dat de waardigheid en/of veiligheid van één of meerdere personen wordt aangetast.

  Onder grensoverschrijdend gedrag wordt in ieder geval verstaan:

  • Pesten
  • Discriminatie
  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Interne criminaliteit
  • Ieder ander gedrag wat de melder onwenselijk vindt, onwenselijk gedrag zegt namelijk iets over iemands grenzen en kan voor ieder persoon anders zijn.

  Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

  Afhankelijk van het gedrag wat voor jou ongewenst is, zijn er verschillende dingen die je kunt doen.

   

  • Zelf: De eerste stap is om zelf het gedrag met degene te bespreken die het gedrag laat zien. Wat de één als grapje ervaart, ervaart de ander als pesten. Soms is een misverstand snel op te lossen door te wijzen op de gevolgen van het gedrag.
  • Iemand uit je omgeving: Heb je het zelf besproken en het gedrag stopt niet óf vind je het te spannend om iemand aan te spreken dan kun je hulp zoeken bij iemand anders. Je trainer/coach, een teamgenoot, je ouders of iemand anders die je vertrouwt. Je kunt met diegene samen bepalen wat je het beste kunt doen. Iemand kan helpen om te bedenken wat je kunt zeggen of die persoon kan samen met jou het gesprek voeren met degene die het ongewenste gedrag vertoont.
  • Vertrouwenscontactpersoon: Wil je iemand anders die met je meedenkt dan iemand uit je directe omgeving dan kun je contact opnemen met vertrouwenscontactpersoon van de Arnhem Eagles: Jenny ter Wee of met de vertrouwenscontactpersoon van de basketballbond. De rol van de vertrouwenscontactpersoon wordt hieronder verder uitgelegd.
  • Bestuur Arnhem Eagles: Het bestuur kan je (verder) op weg helpen als je er niet uit komt. Dit kan via info@arnhemeagles.nl
  • Politie: Bij strafbaar gedrag zoals geweld en intimidatie kun je contact opnemen met de politie.

   Wat doet de vertrouwenscontactpersoon van de Arnhem Eagles?

  Jenny ter Wee is als vertrouwenscontactpersoon bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is. Een vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het (sport)netwerk. Zij kiest geen kant bij incidenten. De vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging.

  Jenny ter Wee is bereikbaar via: vertrouwenscontactpersoonae@gmail.com.

  Wil je iemand die niet bij de club betrokken is, neem dan contact op met een van de vertrouwenscontactpersonen van de basketballbond.

  Wat kan je verwachten als je contact opneemt met de vertrouwenscontactpersoon van de Arnhem Eagles: 

  1. Na je melding nodigt Jenny ter Wee je uit voor een vertrouwelijk gesprek waarbij je aangeeft waarom je een melding hebt gemaakt.
  2. Zij luistert naar je verhaal, bespreekt en adviseert wat je zelf kan doen. Jenny is niet verantwoordelijk voor de oplossing van het probleem, maar kijkt met je mee wat je in deze situatie kunt doen.
  3. Hierna is het aan jou om verdere actie te ondernemen.
  4. Jenny ter Wee informeert het bestuur dat er een melding is gemaakt. Jij kunt anoniem blijven naar het bestuur.