• Opzeggen

  Jammer, dat je onze club wilt verlaten.

  Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend door het invullen van onderstaand opzegformulier.

  Jouw opzegging is pas definitief, nadat je van ons een bevestiging hebt ontvangen over de beëindiging van het lidmaatschap.

  Voor de duidelijkheid willen wij nog vermelden:

  -             dat de looptijd van het lidmaatschap (en dus ook van de contributie) van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar is (zonder opzegging wordt dit stilzwijgend verlengd),

  -             opzegging dient plaats te vinden vóór 01 juni,

  -             Indien je ná 01 juni het lidmaatschap beëindigt, dan ben je ook de contributie voor het gehele volgende seizoen verschuldigd, dit heeft voornamelijk te maken met de kosten, die wij – als vereniging - verschuldigd zijn

  ten aanzien van de te betalen NBB-contributie voor ieder lid en de aan het begin van het seizoen vast te leggen in te huren trainings- en wedstrijdlocaties én is vastgelegd in onze statuten dd. 26-05-2011 artikel 3.6 en ons huishoudelijk reglement dd. 13-12-2019 artikel 2.8.

  Klik hier op opzegformulier. Stuur dit naar ledenadministratie@arnhemeagles.nl