• Lid worden?

  Welkom bij Arnhem Eagles. Leuk dat je bij onze club wilt gaan basketballen!

  Iedereen heeft recht op twee proeflessen. Die worden afhankelijk van je leeftijd en basketbalervaring ingedeeld. Tijdens de proefles wordt door de trainers beoordeeld in welk team je het beste zou passen. Arnhem Eagles accepteert de Gelrepas van de gemeente Arnhem en het is ook mogelijk dat u een tegemoetkoming voor de contributie aanvraagt via stichting leergeld Arnhem of het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Als je na de proeflessen lid wilt worden staat hieronder hoe je verder moet handelen om in te schrijven.

   De ledenadministratie maakt gebruik van Sportlink. Om de inschrijving definitief te kunnen maken hebben we het volgende nodig:

  -          een compleet ingevuld inschrijfformulier  

  -          een compleet ingevuld incassoformulier

  -          een compleet ingevuld AVG-formulier

  -          een digitale pasfoto

  Vul de formulieren in via onze site met behulp van inloggen op Digisigner via uw emailadres. Verstuur de formulieren digitaal naar onze ledenadministratie. De ledenadministratie stuurt een email met bevestiging van de inschrijving. Je wordt lid voor een heel seizoen en bent dus ook verplicht voor dit hele seizoen contributie te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 01 juni van het lopende seizoen. Anders ben je tot contributie betalen verplicht voor het daaropvolgende seizoen. Alleen leden van de instuif mogen per half jaar opzeggen. Na bevestiging van je lidmaatschap download je zelf de basketbal app. Hierin kun je zelf een digitale pasfoto van jezelf toevoegen voor Sportlink. Voor minderjarigen dienen de ouders/verzorgers dit te doen. Mocht toevoegen van de pasfoto op Sportlink niet lukken verstuur dan een digitale pasfoto naar: ledenadministratie@arnhemeagles.nl.

  Tevens voor de houders van de Gelrepas: een kopie van de Gelrepas verzenden aan: ledenadministratie@arnhemeagles.nl.

  Informatie over de contributie en kortingen / toeslagen / inschrijfgeld is te vinden op de contributie pagina.

 • Becoming a member of our club?

  Welcome! We are pleased that you are thinking of playing basketball at Arnhem Eagles!

  Everyone can participate in two try out practices. You will join the practice according to your experience and age. During the try out practices/proefles our trainers will judge what team is the best team for you. Arnhem Eagles accepts the Gelrepas and it is possible that you apply for a donation at ‘Stichting Leergeld Arnhem’ or ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’. If you decide to become a member please read here what to do.

   

  We use Sportlink for our administration. We need you to complete the following forms:

  -          a sign up form membership

  -          a permission form Arnhem Eagles bank transfer

  -          a statement of no objection form privacy law

  -          a digital passphoto

  Fill in the forms at our website by logging in on Digisigner via your emailaddress. Send the  forms digitally so they will be received by our membership-administration. Our membership administration will send you a confirmation email.  You will become a member for a whole season and are obligated to pay contribution for the whole season. Cancellation of your membership has to be done before the 1st of June in the current season. If you do not cancel you have the obligation to pay for the next season too. Only members of the  instuif-training are allowed to cancel every six months. After you get the confirmation from our administration you download the basketball app yourself. In the app you can add a digital passphoto of yourself for Sportlink. For minors the parents/caregivers have to do this. If you do not succeed in adding the passphoto in Sportlink you can send the digital passphoto to: ledenadministratie@arnhemeagles.nl.

  For holders of the Gelrepas, please also send a copy to: ledenadministratie@arnhemeagles.nl .

  Information about the contribution and discounts / surcharges / registration fee can be found on the contribution page.