• ‘Iedereen mag meedoen’-regeling Arnhem Eagles

    Als vereniging willen wij u als lid attenderen op mogelijkheden om bij weinig financiële middelen toch zoveel mogelijk te kunnen meedoen met onze sport basketbal.

    De gemeente Arnhem en een aantal omliggende gemeenten heeft de Gelrepas. Voor alle voorwaarden zie www.gelrepas.nl. De Gelrepas is voor (inwonende) kinderen en volwassenen vanaf 04 jaar oud. Niet voor studenten.

    Verder heeft de gemeente Arnhem ook nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dit is speciaal bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die ingeschreven staan in de gemeente Arnhem en geen recht hebben op de Gelrepas.  Voor alle voorwaarden zie: www.jeugdfondssportencultuur.nl.

    Tevens is er het fonds van Stichting Leergeld Arnhem voor een financiële bijdrage aan deelname aan binnen-en buitenschoolse activiteiten. Voor alle voorwaarden zie: https://leergeldarnhem.nl/nl/home.

    Mocht u voor bovenstaande regelingen niet aan de voorwaarden voldoen omdat u zich in een uitzonderlijke situatie bevindt dan kunt u contact opnemen met onze voorzitter via: voorzitter@arnhemeagles.nl en uw speciale situatie uitleggen. Dan gaan wij met het bestuur beslissen of er voor u bij uitzondering een  regeling mogelijk is.