• Contributie 2023-2024

  Wedstrijdspelend lidTrainend lid
  U8€ 246.50€ 200
  U10€ 246.50€ 200
  U12€ 346.50€ 315
  U14/U16€ 385€ 325
  U18/U20/U22€ 412.50€ 345
  Senioren€ 478.50-
  Recreanten-€ 247.50
  Walking basketball-€ 165
 • Kortingen / toeslagen / inschrijfgeld

  • De teams H3, H4 en 'MU16/U18 Trainend team' trainen 1x per week. Zij krijgen een korting op de jaarcontributie van EUR 100,--.
  • Toeslag tenuehuur wedstrijdspelende leden EUR 20,-- p/j
  • Toeslag 1ste divisie senioren EUR 70,-- p/j
  • Inschrijfgeld nieuwe leden EUR 15,-- eenmalig
  • Indien er wordt opgezegd na 1 juni is het lid de jaarcontributie nog verschuldigd, dit blijkt uit de statuten dd. 26-05-2011 artikel 3.6 en het huishoudelijk reglement dd. 13-12-2019 artikel 2.8.